MAŁYMI KROKAMI DO DUŻYCH EFEKTÓW

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013

on Wrz 27, 2013

My słoneczne Przedszkolaki lubimy w okół nas ład i porządek porządek dlatego włączamy się w akcję Sprzątania Świat. Uprzątnęliśmy wszystkie śmieci w parku przy przedszkolu.