Projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

 

 • „ WSZYSCY MAJĄ TALENT – MAM I JA!” – autorski projekt edukacyjny, mający na celu dostrzeganie dziecięcych talentów, wspieranie zdolności i predyspozycji

 

 • AKADEMIA BYSTRZAKA” – zdrowe podejście do zdrowia czyli zaszczepienie w młodym człowieku prozdrowotnego podejścia do własnej osoby i do innych

 


RODZICU, jeśli chcesz:

 • by twoje dziecko poprzez zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń rozwijało się harmonijnie,
 • zdobywało najważniejsze umiejętności oraz niezbędną wiedzę,
 • nauczyło się bawić oraz uczyć w grupie rówieśników,
 • stawało się coraz bardziej odważne i samodzielne,
 • efektywnie przygotowało się do elementarnej nauki obejmującej tak istotne umiejętności jak: pisanie, czytanie, liczenie, kreatywność, logiczne myślenie, poczucie własnej wartości, poszanowanie zasad

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA!!!

Stawiamy na efektywne i nowatorskie metody pracy z Twoim Dzieckiem są wśród nich:

 • Metoda wczesnej nauki czytania Glena Domana
 • Metoda odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak
 • Metoda nauki pojęć matematycznych wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda Kniessów

Wszystkie te metody wspomagają naturalny rozwój Twojego Dziecka i stymulują ten rozwój. Podczas zabawy dzieci rozwijają zdolności i umiejętności, które są niezbędne w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym i fizycznym.

Przynajmniej 50 procent zdolności do uczenia się jest rozwijanych w pierwszych PIĘCIU latach życia. ( G. Doman)


Programy realizowane przez Przedszkole SŁONECZKO w latach ubiegłych:

 

Projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019

„ PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” – międzynarodowy projekt edukacyjny
projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Projekty edukacyjne realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

 • „SŁONECZNE PRZEDSZKOLAKI TO ZDROWE DZIECIAKI” – WEWNĘTRZNY PROJEKT AUTORSKI, KTÓREGO CELEM JEST ZACHĘCANIE DZIECI I ICH RODZICÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, UPRAWIANIA SPORTU I ZAPOZNANIE DZIECI Z RÓŻNYMI DYSCYPLINAMI SPORTU.
 • „KULINARIA” – PROJEKT PROPAGUJĄCY NAWYKI ZDROWEGO ŻYWIENIA
 • „RAZEM ODKRYWAJMY ŚWIAT”- EDUKACJA W DOMU I PRZEDSZKOLU – PROJEKT AUTORSKI

Projekty edukacyjne realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017:

 • „BAJKOWY ŚWIAT” – WIERSZYKI, BAŚNIE, BAJECZKI – MĄDRE SŁOWA DLA MĄDRYCH DZIECI. PROJEKT AUTORSKI MAJĄCY NA CELU ROZBUDZANIE W DZIECIACH MIŁOŚCI DO CZYTELNICTWA.
 • „CZTERY PORY ROKU” – PROJEKT, KTÓREGO ZAŁOŻENIEM JEST UWRAŻLIWIENIE DZIECI NA PIĘKNO MUZYKI KLASYCZNEJ ORAZ POBUDZENIE WRAŻLIWOŚCI I WYOBRAŹNI MUZYCZNEJ.

Projekty edukacyjne realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016:

 • OZŁACAMY KASISI – POLSKIE DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM Z ZAMBII – PROJEKT ORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ KASISI SZYMONA HOŁOWNI
 • PRZYJACIEL ZWIERZĄT – PROJEKT ZEWNĘTRZNY
 • OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA – AUTORSKI PROJEKT WEWNĘTRZNY MAJĄCY NA CELU ZAANGAŻOWANIE BABCIE I DZIADKÓW DO PRACY Z WNUKAMI W PRZEDSZKOLU