.

 

Karta zgłoszenia zawiera tylko podstawowe informacje, ponieważ wyjątkowość każdego przyjętego do przedszkola / żłobka SŁONECZKO dziecka zamierzamy poznać w toku indywidualnej rozmowy z rodzicami.

Wypełnioną i podpisaną kartę należy dostarczyć do przedszkola / żłobka SŁONECZKO.

Pobierz: Karta-zgłoszenia-dziecka-do-przedszkola/żłobka – [pdf] lub Karta-zgłoszenia-dziecka-do-przedszkola/żłobka – [doc]

 

Drzwi naszego przedszkola/żłobka SŁONECZKO są zawsze otwarte.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.